top of page

OVER ANA INSAN

Stichting Ana Insan streeft naar een samenleving waarin nieuwkomers en Nederlanders in harmonie met elkaar in interactie kunnen komen en zodoende bij te dragen aan een soepele integratie in Nederland. Dit doen we door middel van verschillende activiteiten op het gebied van sport, muziek, dansen van verschillende culturen, taalcursussen, naailes, kookles, volkstuin, koffieavonden, ontbijt, buurtevenementen en meer.
Dit doen we namelijk gezamenlijk met onze vrijwilligers en andere stichtingen in regio ‘s-Hertogenbosch. Door samen te werken met andere partijen willen wij de aankomende jaren leuke en leerzame activiteiten organiseren. Stichting Ana Insan wil met haar projecten en activiteiten bepaalde doelstellingen realiseren voor de nieuwkomers van jong tot oud.

IMG-20180513-WA0034 (1).jpg

Hulp voor nieuwkomers integratie vluchtelingen stichting nieuwkomers vluchtelingen vluchteling

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In Nederland is het aantal vluchtelingen toegenomen en daarmee ook de behoefte aan effectieve integratie in de samenleving. Factoren die deze integratie in de weg liggen zijn onder andere de cultuurverschillen, psychische problemen, taalbarrière en een gebrek aan sociale steun.

Gelukkig zijn er organisaties zoals Vluchtelingenwerk die hun best doen om zich voor deze vluchtelingen in te zetten door hen te begeleiden bij allerlei praktische zaken. Echter, is dit in de praktijk moeilijker dan het lijkt in theorie. Ondanks de goede intenties van de Nederlands sprekende Nederlander zonder migrantenachtergrond is er een taal- en cultuurkloof wat de communicatie in de weg zit. De vluchteling voelt zich niet goed gehoord en begrepen wat het integratieproces stagneert.

Stichting Ana Insan wil hier een oplossing voor bieden. Door geïntegreerde Nederlanders met een migrantenachtergrond te koppelen aan deze vluchtelingen, wordt de taal- en cultuurkloof overbrugd. Deze hulpverleners kunnen dienen als een eerste opstap naar integratie, een proces wat de hulpverleners zelf ook ooit hebben afgelegd. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij anticiperen op de integratie- en acculturalisatieproblemen en steun bieden in de eigen taal met een cultuursensitieve aanpak. Het uiteindelijke doel is de vluchtelingen steunen in hun weg naar een goed geïntegreerde, zelfredzame tevreden burger. Hierbij willen wij extra aandacht besteden aan de mentale gezondheid, het sociaal functioneren en maatschappelijke participatie.

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel dat alle nieuwkomers in de gemeente ’s-Hertogenbosch en omgeving op een volwaardige manier zelf kunnen meedoen in de maatschappij. De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van laagdrempelige zowel recreatieve als educatieve activiteiten die bijdragen aan die persoonlijke ontwikkeling van nieuwkomers in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Belenoningsbeleid

De leden van het bestuur van stichting Ana Insan ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld.

Vrijwilligers van Ana Insan ontvangen enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers mogen gedeclareerd worden bij de stichting. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd en dienen de vrijwilligers van te voren te overleggen over het maken van deze (reis)kosten.

Achtergrond Ana Insan

Educatieve activiteiten kunnen ondersteuning bieden aan nieuwkomers door hen voor te bereiden op de cultuurverschillen, om een cultuurshock te voorkomen en zo ook handvaten te bieden om met deze cultuurverschillen om te kunnen gaan

De gepercipieerde acculturalisatiepro-blemen die nieuwkomers ervaren

De grote vraag van vluchtelingen naar ondersteuning in het integratieproces aan Nederlanders met een migrantenachtergron-d

Recreatieve activiteiten kunnen de sociale cohesie bevorderen en daarmee bijdragen aan het vergroten van de draagkracht van nieuwkomers wanneer zij worden blootgesteld aan stressoren ten gevolge van acculturalisatiepro-blemen

Ana Insan is op 05-09-2017  te ’s-Hertogenbosch en omgeving opgericht. De bestuurleden van de stichting zijn twintig jaar geleden naar Nederland gevlucht. Ze willen hun ervaring van integratie aan de vluchtelingen doorgeven. Deze aanpak is gekozen wegens:

 Deze aanpak is opgezet en wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen in het ondergaan van acculturalisatieproblemen als Arabisch sprekende Nederlanders, voormalig vluchtelingen in Nederland.

Bestuurders Ana Insan

Nedal Ismail

Voorzitter

Zeyneb Aljanabi
Secretaris

Nadya G. Swadi
Penningmeester

bottom of page